Monthly Archives: Srpen 2015

HELMÁČ 2015 JE MRTEV, AŤ ŽIJE HELMÁČ 2016…

Drazí účastníci 🙂 Helmáč 2015 je úspěšně za námi a dovolte mi tedy přednést několik vět z pozice koordinátora akce. Je mi velkou ctí přetlumočit za celý organizační, realizační a přípravný tým akce Helmáč 2015 obrovské DÍKY za to, že jste přijeli, zúčastnili se letošního ročníku a tím tak podpořili akci samotnou a umožnili jí rozvoj do dalších let. Dále… (more…)