Bitva – pravidla

PRAVIDLA PRO ROČNÍK 2023

„vyhrazujeme si právo v případě potřeby následující pravidla jakkoliv a kdykoliv poupravit pro vyvážení hry“

 Novinky v pravidlech jsou vyznačeny červeným textem.

 -> 1,0) ORGanizátor má vždycky hlavní slovo a má vždy pravdu i když si myslíte, že ji nemá. Nehádejte se s ním!!! Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,1) Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů. Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní ORGanizátorské CP, obraťte se na něj a bude to řešeno. Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,2) Hráči jsou povinni přečíst si pravidla a řídit se jimi. Za jejich porušování a nebo za nedodržování pokynů můžete být z bitvy vyřazeni na dobu neurčitou.

-> 1,3) Ve hře se budou vyskytovat tzv. VETERÁNI. Budou se vyskytovat na obou bojujících stranách a budou jasně označeni a dopředu představeni při nástupu. Tito Veteráni jsou prodloužené ruce organizátorů. Dohlíží na dodržování pravidel a řeší spory na místě. Pokud narazíte na někoho, kdo dle vás nějakým způsobem porušuje pravidla, obraťte se na svého veterána, který danou věc vyřeší a nebo daný problém přenese na ORGanizátory.

 

-> 2,0) NESENÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ
– JE ZAKÁZÁNO NÉST S SEBOU DO BITVY NOŽE A DALŠÍ OSTRÉ PŘEDMĚTY (nechte je v táboře a nebo ve věži)
– každý hráč u sebe může nosit tolik zbraní, kolik unese.
– cizí zbraně a munice se nesmí krást, ničit, ani jakkoliv jinak používat (bez povolení majitele). Pokud na cizí munici narazíte, odneste ji na nejbližší hromadu munice. Používání cizí munice je dovoleno v daných případech u jednotlivých bitevních scénářů (bude vždy oznámeno)
– HELMA NENÍ V ZÁKLADU POVINNÁ VÝBAVA, je však vřele doporučována, protože je to dobrý ochranný prvek. Helma je povinná jen k Veteránskému štítu viz níže
– jelikož bude zase urputné vedro, tak doporučujeme bojujícím účastníkům, aby se tolik nenavlékali do zbrojí. Doporučujeme spíše lehké vzdušné oblečení a taktéž lehčí vzdušnou výzbroj. Kdo na to není zvyklý, může se v těžké vrstvené zbroji lehce přehřát a způsobit si tak kolaps organismu a tím pádem si bitvu ani neužije.

 

 -> 2,1) BEZPEČNOST ZBRANÍ -> každá zbraň musí projít schvalováním a musí být od ORGů označena jako schválená. ORGové mohou kdykoliv v průběhu bitvy jakoukoliv zbraň vyloučit a případně do konce bitvy zabavit (dokud znovu neprojde schvalováním – tzn. že bude majitelem upravena nebo opravena dle požadavků a poté schválena ORGem). Více informací o bezpečnostních standardech na stránce INFO/O VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA.

 

 -> 2,2) ZBRANĚ NA BLÍZKO – SEČNÉ/DRTIVÉ (měč, sekera, kladivo, palcát,…)

ŘEMDIH“ do 70 cm -> délka topora max. do 40 cm, délka provazu s koulí max. do 30 cm a průměr koule 10-15 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

JEDNORUČNÍ“ do 90 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora) – Minimální rozměr jednoruční zbraně je 30 cm !

JEDENAPŮLRUČNÍ“ 90-110 cm (při boji ji lze držet v jedné nebo v obou rukách) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

OBOURUČNÍ“ 110-130 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

 

-> 2,3) ZBRANĚ NA BLÍZKO – BODNÉ (kopí)
– s jakoukoliv bodnou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík, náběh a loď (nebojte se však, že byste tyto zbraně nevyužili ve zbývajících bojích mimo hradbu a lodě)
– k těmto zbraním je povinnost mít jakoukoliv jinou záložní zbraň (tesák, meč, sekera…), která slouží jako plnohodnotná náhradní zbraň pro lokace, kde nelze bodné zbraně používat

JEDNORUČNÍ KOPÍ“ 100-150 cm (povinnost měkčení obou konců kopí) (lze kombinovat jenom se standardním štítem)

OBOURUČNÍ KOPÍ“ 150- 200 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím)

 

 -> 2,4) ŠTÍTY

STANDARDNÍ ŠTÍT“ – štít se musí vejít svojí velikostí do obdelníku 60×50 cm; při kruhovém tvaru štítu může mít maximální průměr 60 cm (hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou a nebo s jednoruční bodnou zbraní na blízko)

 

->  2,5) ZBRANĚ NA DÁLKU

LUK/KUŠE“ – záleží na zvůli ORGa, běžně se uvádí max. nátah 15kg (150 N) (což je zcela irelevantní údaj, rozhodující je energie projektilu) – každý střelec musí mít minimálně 10 vlastních schválitelných šípů

MUNICE“ – všechny šípy musí být opatřeny zářezem pro tětivu, letkami a dostatečně vyměkčenou hlavicí. Všechna munice musí být předložena ke schválení. Více informací o bezpečnostních standardech na stránce INFO/O VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA.


!!! V bojích mimo hradbu (v terénu) můžete používat pouze svoji munici. Při hradebním dobývání lze používat i cizí munici za předpokladu, že si do tohoto boje vezmete i svoji munici, aby ji mohli používat zase ostatní. !!!

VRHACÍ OŠTĚP“ – 100-130 cm (nelze používat jako zbraň k boji zblízka; lze ho jenom vrhat, musí být měkčený po celé délce; tělo oštěpu může být dřevěné (maximálně tl. násady na koště) a nebo z doporučovanější plastové vodařské PPR trubky)

 

->  2,6) VETERÁNSKÉ ZBRANĚ
– u těchto zbraní bude přísně posuzována nejen bezpečnost, ale i vzhled, vhodnost ke kostýmu, zkušenosti a bezpečnost bojovníka; raději mějte v záloze nějakou standardní zbraň, protože se může stát, že vám veteránská zbraň nebude schválena.
– tyto zbraně jsou provizorně povolené a budou schvalovány přiměřeně tak, aby byla výstroj armád pokud možno vyvážená; vyhrazujeme si právo tyto zbraně kdykoliv vyřadit z bojů na trvalo (tzn.pokud tyto zbraně chcete, doporučujeme si vzít i jiné náhradní).
– s jakoukoliv veteránskou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík, náběh a loď
– některé boje budou probíhat na hradbě a na lodích, kde jsou veteránské zbraně omezeny v boji, tak si nezapomeňte vzít i jinou náhradní neveteránskou zbraň (nebojte se však, že byste tyto zbraně nevyužili ve zbývajících bojích mimo hradbu a lodě).
– bojovník si při použití veteránských zbraní odečítá -1 život ze svého životového maxima

VETERÁNSKÁ OBOURUČNÍ ZBRAŇ“ – 130-150 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ – K TOMUTO ŠTÍTU JE POVINNOST MÍT NA HLAVĚ HELMU; štít se musí vejít svojí velikostí do obdelníku 80×60 cm; při kruhovém tvaru štítu může mít maximální průměr 80 cm (hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat pouze s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

 

->  2,7) POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ PRO BOJ

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ (součet měřených délek zbraně a štítu max. do 170 cm)

JEDNORUČNÍ BODNÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARDNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ (součet délek obou zbraní max. do 150 cm)

 

->  2,8) ZBRANĚ ZDE NEUVEDENÉ
– v letošním ročníku jsme se rozhodli zakázat boj s větším veteránským štítem a byl stanoven maximální povolený rozměr veteránského štítu (viz část těchto pravidel 2,6) VETERÁNSKÉ ZBRANĚ ) . S větším štítem prosím nejezděte !
– v letošním ročníku jsme se dále také rozhodli zakázat boj s veteránským kopím (píky – kopí větší jak 200 cm), takže pokud chcete bojovat s bodnou zbraní, tak maximálně se standardním kopím (viz část těchto pravidel 2,3) ZBRANĚ NA BLÍZKO – BODNÉ (kopí)). S větším kopím prosím nejezděte !
– jiné zbraně lze vpustit do hry, ale jen po předešlé dohodě s ORGy na pravidlech a způsobech používání (kontaktujte nás pomocí oficiálního e-mail akce) a tyto zbraně pak musí ještě projít schválením na místě

 

->  3) BOJ
na akci jste se přijeli bavit a ne se navzájem mrzačit, proto předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!!
vždy dbejte na bezpečnost svou i vašeho protivníka !!!
– předcházejte ničení šípů, šipek a oštěpů ležících na zemi tím, že je odhodíte stranou mimo boj (nejlépe na sběrné hromady).
– jakýkoliv fyzický kontakt mezi bojujícími je vyjma krátkého držení předloktí či topora nebo rukojeti zbraně zakázán (je však zakázáno při držení jakkoliv soupěřovo předloktí lámat či přetáčet nebo zbraň vytrhávat z ruky soupeře).
útočit na hlavu, krk a rozkrok je ZAKÁZÁNO !!!
– kromě hlavy, krku a rozkroku je platnou zásahovou plochou úplně celé tělo (kromě rukou před zápěstím a nohou pod kotníky – viz obrázek – platné zásahoví plochy jsou vyznačeny červeně) i s věcmi které na sobě nesete. Štít (na zádech) a zbraně (u pasu), které nedržíte v rukou, jsou tedy součásti zásahové plochy.

ZONY PLATNYCH ZASAHOVYCH PLOCH DLOUHYCH_01
– zásahy musí být vedeny se zřetelným nápřahem a musí se před dopadem tlumit.

zásahy uznává vždy zasažený !!! Pakliže obdržíte zásah prvně do platné zásahové plochy a odtud se zásah odrazí nebo sveze do míst, kam je zakázáno vést útok, zásah se počítá jako PLATNÝ a vy si odečtete příslušný počet životů. Pakliže obdržíte zásah prvně tam, kam je zakázáno útočit a odtud se zásah odrazí nebo sveze do platné zásahové plochy, zásah se počítá jako NEPLATNÝ.
– pakliže v boji narazíte na někoho, kdo si neuznává zásahy, které jsou dle vás platné a nebo pokud narazíte na bojovníka, který nějakým způsobem porušuje pravidla (bojuje příliš tvrdě, nemá dle vás schválenou zbraň, jeho zbraň vám přijde nebezpečná…), neřešte takovouto situaci sami (hlavně ne žádným násilím, jako třeba tvrdšími ranami, hádáním, pořváváním po sobě, nadáváním si…), ale vyhledejte nejbližšího ORGa a oznamte mu dotyčného bojovníka a co si myslíte, že dělá špatně a nebo schválně a záměrně dle vás podvádí a nehraje fair-play a onen ORG se o to již postará !!!
platný zásah od zbraně na blízko nebo od vrhací zbraně ubírá -1 život.
platný zásah střelou ze střelné zbraně ubírá -2 životy.
– bude možné získat i omezené množství bonusových útoků zbraní v boji z blízka, které budou ubírat -2 životy (toto použití bude omezeno X-krát za oživení; viz část těchto pravidel 9) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)).

 

-> 4) ŽIVOTY
základní počet jsou 2 životy.
za funkční ochrannou pokrývku na hlavě (kovová nebo kožená přilbice,…) se uděluje +1 život.
za zbroj dle pokrytí těla, kvality a vzhledu lze získat až +3 životy (prošívaná nebo kožená +1, kroužková +2, plátová +3). Vrstvená zbroj se nepočítá jako kumulativní, tzn. že se započítávají životy navíc jen za zbroj s vyšším bonusem. Místa, která jsou vrstvená a vnější krycí vrstva je plátová zbroj, mají imunitu na zásahy od šípů, šipek a vrhacích zbraní.
– bude možné získat i omezené množství bonusových životů navíc (viz část těchto pravidel 9) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)).
maximální dosažitelný životový strop pro každého jednotlivého bojovníka je 6 životů. Nikdo nemá více životů.

 

-> 5) SMRT
 jakmile dostanete zásahy v takovém množství, že máte 0 životů, jste mrtví. Buď můžete padnout na zem (ne z hradeb dolů !!! a tak abyste nebyli ušlapáni), hrát umírajícího, chroptit bolestí a následně a nebo rovnou jdete jako duch mrtvého bojovníka (s rukou na hlavě, nesmíte mluvit a jakkoliv zasahovat do boje) ke své standartě a oživíte se u ní a následně se můžete opět zapojit do boje.

 

-> 6) OŽIVOVÁNÍ
– oživit se lze u své STANDARTY, kterou nosí vlajkonoš (vlajkonoše nelze nijak usmrtit a ani mu nelze nijak sebrat vlajku).
– způsoby oživování mohou být různé dle typu bojového střetu (vždy bude vysvětleno vlajkonošem před začátkem bojového střetu).
– základní typy oživování jsou buď pomocí MORÁLKY (tzn. že jakmile se u standarty seskupí 5 mrtvol, je vlajkonošem ze standarty stržena 1 morálka a na jeho pokyn je oživeno naráz 5 mrtvých bojovníků) a nebo VE VLNÁCH (tzn. že se na pokyn vlajkonoše oživí najednou všichni mrtí bojovníci seskupení u standarty)
– na některých bojových střetech se také může bojovat bez jakéhokoliv oživování
– na některých bojových střetech se také může bojovat stylem tzv. REÁLKY (tzn. že nemáte žádné životy a při zásahu od jakékoliv zbraně se chováte tak, jako kdybyste dostali zásah od reálné zbraně, ta vám způsobila přiměřené zranění a dle toho se také chovejte – třeba usekla ruku nebo nohu atd. a nebo vás rovnou usmrtila. V případě, že jste usmrceni, zahrajte si svojí smrt, padněte na zem, buďte nehybné a nehlučné mrtvoly a nikam se neodcházejte oživovat. Vyčkejte na zemi až bitevní ORG vyhodnotí, že jedna ze stran zvítězila a ukončí střet. Pak se můžete zvednout a jít se oživit. Když budete hrát mrtvolu, tak na sebe dávejte pozor, aby vás živí bojovníci neušlapali a zároveň dávejte vy sami pozor při boji, abyste nějakou mrtvolu neušlapali sami (mějte hlavně na paměti, že to má být sice zábavné, ale hlavně to má simulovat reálný střet po stránce zranění, takže si nehrajte na berserkry; kdyby vám někdo reálně usekl nohu, tak asi nebudete poskakovat po té druhé neuseknuté a nebudete tedy dále bojovat ve stoje, ale maximálně se budete plazit po zemi a budete se snažit přežít a nebo budete spíše ležet na místě a svíjet se a sténat ukrutnou bolestí. Jsou samozřejmě známy případy, že se dá třeba bojovat s šípem zabodnutým v končetině nebo v ruce, ale samozřejmě kulháte a nebo ruku nepoužíváte. Defakto jakýkoliv zásah do hrudi lze brát tak, že vás vyřadí z boje a lze ho tedy považovat za zásah smrtelný)

 

-> 7) BOJ NA HRADBÁCH
předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!! (velká část bojů bude probíhat na hradbách a hrozí zde tudíž více nebezpečí, než při boji na zemi).
– pokud stojíte na hradbě, je ZAKÁZÁNO na ní zaklekávat !!! (tzv. se schovávat za nízké cimbuří a vystrkovat jenom hlavu)
– boje zde jsou mimoúrovňové, tzn. že zbraněmi na blízko můžete útočit pouze na nepřítele, který stojí na stejné úrovni. Zbraněmi na dálku (luky/kuše/oštěpy) můžete útočit na kohokoliv odkudkoliv. Na „úrovni hradby“ se nachází každý, kdo stojí na hradbě, náběhu nebo na žebříku. Je tedy patrné, že boj zbraněmi na blízko mezi někým, kdo stojí na úrovni hradby a někým, kdo stojí na zemi je ZAKÁZANÝ !!!
bojovníci s jakýmkoliv kopím, s veteránskou zbraní a nebo s veteránským štítem nesmí vstoupit a bojovat na hradbě, žebříku a nebo na náběhu (vezměte si případně i jiné záložní zbraně, ať si užijete i boj na daných místech).
– zásah kamenem kamkoliv kromě vámi používaného štítu (i do zbraně – nehrajeme baseball) => smrt; zásah kamenem lze tedy vykrýt štítem; kameny může vrhat (shazovat) kdokoliv z hradeb ZE SHORA DOLŮ nebo je lze vystřelit z dobývacích zbraní jako třeba z katapultu (kameny jsou simulovány šedou papírovou koulí), kámen lze vrhat / nosit / nabíjet pouze oběma rukama, při přenášení kamenů smí jeden hráč nést v rukou pouze jeden kámen
– žebřík mohou jakkoliv přesouvat (přenášet) minimálně 2 bojovníci. Žebříky je zakázáno vytahovat na hradby, ale lze je od hradby shazovat, jestliže na něm není někdo z nepřátel (abyste byli považování za někoho, kdo je na žebříku, musíte mít alespoň jednu nohu na příčce) a nevyskytují-li se ani nepřátelé pod ním. Při shazování žebříku si musíte počínat velice opatrně, aby nespadl přímo na někoho pod hradbami a mělo by u toho být ORG, který žebřík sám shodí (pokud je to možné). Shazování žebříku musí být z vaší strany doprovázeno zvoláním „SHAZUJI ŽEBŘÍK„, abyste o tom všechny v okolí žebříku (hlavně pod ním) dostatečně informovali.
– o bránu se lze přetlačovat (prostor brány je při přetlačování docela ošemetné místo, protože je to jediné místo, kde dochází k blízkému kontaktu bojovníků, proto doporučujeme mít při boji v bráně ochrannou pokrývku hlavy a případně i nějakou tu zbroj)

 

-> 8) BOJ NA LODÍCH
– pohyb a boj na lodi se odehrává vždy na vyznačené simulované hluboké vodní ploše (řeky, jezera, moře…) a všichni bojovníci na lodi tvoří posádku dané lodě.
– pokud se dostane kdokoliv z posádky lodě do kontaktu s vodní plochou nějakou částí těla (spadne a dotkne se rukou a nebo šlápne nohou mimo palubu lodě, nebo vypadne z lodi…), spadne do vody a je tak vyřazen z boje. Je jedno, jestli loď je nebo není v pohybu. I když byste se snažili sebevíc plavat, tak se prostě automaticky utopíte, protože vás tíha zbroje stáhne ke dnu a jste tedy mrtví. Platí, že je jedno, jestli má na sobě někdo zbroj, ve které by byl schopen plavat a nebo to, jestli sám plavat umí, takže se utopí i někdo beze zbroje.
– loď limit maximální velikosti posádky. Limit tvoří jen reálná velikost konstrukce dané lodě. Velikost a složení posádky však zásadně ovlivňuje pohyb a manévrování s lodí, což zjistíte při první plavbě 🙂 (čím větší je posádka, tím hůře je loď ovladatelná a je pomalejší)
– všechny lodě jsou považovány za veslice. Aby tedy bylo možné s veslicí plout (pohybovat), je potřeba, aby na lodi někdo vesloval. Tito veslaři jsou z řad posádky lodi a nemohou se po dobu veslování nijak zapojit do bojů, protože veslují. Mohou se maximálně krýt štítem, pokud to zvládnou. Každá loď má daný pevný počet veslařů, kteří musí veslovat, aby s ní bylo možné hýbat. A stejně tak má každá loď i pevně určená místa, za která ji mohou veslaři nést (skrze vybalancování konstrukce lodě při přenášení).
– pokud dojde k tomu, že je veslař při veslování nepřítelem usmrcen, je nezbytné, aby jeho místo převzal někdo další z posádky lodě a stal se tak novým veslařem. Pokud již není možné veslaře z posádky doplnit, nelze s lodí hýbat.
veslování probíhá logicky tím způsobem, že se veslař otočí zády ke směru plavby a začne veslovat. Toto je herně simulováno tak, že se veslař otočí zády ke směru plavby a uchopí konstrukci lodě, aby ji mohl zvednout. Jeden z veslařů se stane automaticky kormidelníkem, který je pochopitelně na zádi lodě, ale je otočen čelem ke směru plavby. Tento kormidelník pak může korigovat plavbu lodi. Jakmile konstrukci lodě uchopí všichni potřební veslaři, teprve tehdy ji mohou dohromady zvednout do úrovně svého pasu a mohou tak loď přenášet a pohybovat se s ní. Loď je v pohybu, pokud veslaři nesou její konstrukci ve vzduchu. Loď není v nepohybu, pokud její konstrukce leží na zemi a nikdo z veslařů jí tedy nenese (loď kotví nebo je třeba zahákována s jinou lodí…). Loď se nesmí pohybovat přes jiné lodě.
– pokud je loď v pohybu, nesmí její posádka bojovat zbraněmi na blízko s posádkou jiné lodě. Stejně tak nesmí posádka nepohybující se lodě bojovat zbraněmi na blízko s posádkou pohybující se jiné lodě. Bojovat se zbraněmi na dálku je povoleno ve všech těchto případech.
– pokud je loď v pohybu, jakýkoliv platný zásah od zbraně na dálku, který dotyčný obdrží od úrovně nesené konstrukce po zem, se posuzuje, jako neplatný – bere se to tak, že je tato zasažená oblast schována uvnitř lodě. Ve stejném smyslu je pochopitelně zakázáno střílet nebo vrhat tímto prostorem (mezi úrovní konstrukce nesené lodě a zemí) ven z lodě.
– aby mezi sebou mohly posádky lodí bojovat zbraněmi na blízko, nesmí být jejich lodě v pohybu. Tzn. že konstrukce lodě leží na zemi ve vzájemné blízkosti. Všechny konstrukce lodí ležících na zemi vytyčují bojový prostor, ve kterém je možné se pohybovat a bojovat. Přesun posádky z paluby jedné lodě na palubu jiné lodě lze provádět jen tehdy, pokud jsou tyto lodě ve vzájemném kontaktu svými konstrukcemi (překrývají se, dotýkají se nějakými svými částmi a nebo je dělí vzdálenost jen několika cm)
– jediný způsob, jak přímo docílit toho, aby se přestala nepřátelská loď pohybovat a posádky daných lodí mezi sebou mohly tedy začít bojovat zbraněmi na blízko, je tzv. hákování nepřátelské lodě. To se provádí tak, že se s vlastní lodí přiblížíte k nepřátelské lodi na takovou vzdálenost, aby na její konstrukci dosáhl vlastní rukou kdokoliv z vaší posádky. Jakmile je to možné a někdo z posádky chytí nepřátelskou loď za její konstrukci, zvolá u toho „HÁKOVÁNÍ“ a obě lodě musí hned zastavit svůj pohyb – veslaři musí přestat veslovat (tzn. že musí POLOŽIT konstrukci lodě, kterou nesou, na zem). V tuto chvíli se již lodě nepohybují.
– bojovníci s jakýmkoliv kopím, s veteránskou zbraní a nebo s veteránským štítem nesmí vstoupit na palubu lodě a nebo na ní bojovat (vezměte si případně i jiné záložní zbraně, ať si užijete i boj na lodích).
– rozlišujeme na dva typy lodí a každý z nich má jinou reálnou velikost a jiný pevně daný počet veslařů:

MALÁ VESLICE“ – pro pohyb s touto lodí jsou potřeba 2 až 4 veslaři, ale jen pokud s lodí pohybují 4 veslaři, jeden z nich může být kormidelník. Ve zbylých případech (2 nebo 3 veslaři) si musí veslaři poradit bez kormidelníka (barevná kolečka vyznačují pozice veslařů při veslování a z toho žluté kolečko je kormidelník; šipka vyznačuje směr pohybu lodě).

VELKÁ VESLICE“ – pro pohyb s touto lodí je potřeba vždy 6 veslařů (barevná kolečka vyznačují pozice veslařů při veslování a z toho žluté kolečko je kormidelník; šipka vyznačuje směr pohybu lodě)

 

-> 9) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)
– v bitvě mohou být někteří bojovníci vybaveni magickým předmětem, který jim poskytuje určitou schopnost, kterou mohou během boje využívat. Každý bojovník může mít u sebe a využívat tak jen 2 magické předměty (lze kombinovat klidně i dva stejné). Takovýto magický předmět nemůže nikdo majiteli ukrást, ale sám majitel jej může komukoliv darovat (pokud jej však majitel ztratí, předmět patří jeho nálezci, který ho může používat)
– magický předmět musíte nosit viditelně, protože tím tak representujete, že tento předmět vlastníte a že ho můžete používat
– magické předměty lze získat buď v páteční večerní aukci (vydražením za helmíky) a nebo v průběhu sobotní bitvy (jako odměnu od velení)
– magické předměty mají podobu průvodní kartičky, na které je zaznamenána příslušná schopnost včetně jejího popisu
– schopnosti, které mohou mít magické předměty jsou tyto:

-> ÚTOK – 1x za oživení – útok zbraní na blízko při platném zásahu zraňuje za -2 životy (po oživení se tato schopnost opět nabije a je možné ji znovu použít; při použití nutné ohlásit heslo „ÚTOK ZA 2“)

-> ÚHYB – 1x za oživení – úhyb před jakýmkoliv platným zásahem od zbraně na blízko (po oživení se tato schopnost opět nabije a je možné ji znovu použít; při použití nutné ohlásit heslo „ÚHYB“)

-> ODOLNOST – +1 život (trvalé životové zvýhodnění, s jehož pomocí však nelze překročit maximální dosažitelný životový strop, což je 6 životů)

27 Responses to Bitva – pravidla

 1. Noční Drak says:

  Zásah kamenem do zbraně se počítá jako zásah? A to i v případě, kdy nestojím v dráze jeho pohybu a kdy kámen zbraň jen štrejchne? Logicky, zásah do zbraně by měl bejt platnej v případě, že stojím v jeho dráze a zbraň se nachází mezi ním a mnou. Je to logický – kámen je příliš těžkej na to, aby šel zbraní jen tak odpinknout jako baseballovej míček. Když mu zbraň stojí v cestě, těžko ho vychýlí nebo odkloní. Ale když se po zbrani jen lehce sveze (že by ani neměl šanci zlomit ruku, v níž zasaženou zbraň držím), tak bych to jako zásah neuznal – nebo snad pravidla říkají, že to zásah je?
  P.S.: Počítá se zásah šutrem jako platnej, když mě štrejchne do tuniky?
  P.P.S.: Je povoleno zbraní odrážet šípy (vím, že to asi nesvedu, přesto mě to zajímá)? Počítá se zásah šípem do zbraně jako zásah?

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   V případě zásahu kamenem (vrženým, vystřeleným…) by se mělo postupovat úplně stejně, jako při zásahu zbraní na blízko a nebo šípem. Tzn., že platný zásah uznává vždy zasažený. Takže je na každém, co uzná za platný zásah (bavíme se třeba o těch škrábancích, štrejchnutích atd.). To je základ, ale má to taky svá úskalí a hned vysvětlím proč.
   Pravidlo o tom, že zásah do zbraně se počítá jako platný zásah, má totiž svou historii. Každý má jiný metr na to, co už je nebo není zásah. V minulosti byly případy, kdy někdo dostal zásah kamenem směřujícím na tělo, ale vložil mezi sebe kamen meč. Následně se kamen od zbraně odrazil (kameny jsou na Helmáči makety a nemají reálnou váhu), těla se nedotknul a dotyčný si tedy zásah nepočítal. Stejně tak byly případy, kdy si hrál bojovník na baseballového hráče a kameny letící jeho směrem odpalovat svojí zbraní jako míčky. Takovéto vnímání těchto zásahů velice negativně ovlivňuje požitek ze hry nejen samotným jedincům, ale hlavně ostatním, kteří to vidí. A jsou další příklady podobného pojetí kamenů a jejich zásahů. Proto jsme zvolili razantní cestu a to, že zásah kamenem do jakékoliv části těla a nesené (používané) výstroje je platný zásah. A to hlavně, aby se zbraně nepoužívaly k vykrývání zásahu kamenem.
   Proto tedy připomínám, že platné zásahy si uznává sám zasažený, který si také počítá životy. Mějte ale na paměti, že by se vše mělo uznávat s mírou, že se jedná o hru a o zábavu a že na prvním místě není hlavně za každou cenu vyhrát, ale zúčastnit se, užít si akci a nekazit akci ostatním.
   Přeci jen si musíme přiznat, že v této hře nelze vše na přímo srovnávat s realitou. Lze z ní vycházet, ale vše je pak stejně upraveno pro potřeby hry.

   Na rozdíl od kamene lze šíp vykrýt štítem a nebo zbraní. Nedoporučujeme však srážet zbraní šípy přímo za letu (myšleno sekat po nich ve vzduchu), protože může dojít zbytečně ke zranění. Šípy takto zasažené se často lámou a takto zlomený letící šíp se pak může někam reálně zabodnout 🙁 stejně tak nemají lučištníci samotní rádi, když někdo používá tuto techniku ke zneškodňování šípů, protože se ony šípy ničí 🙁 tak prosíme dělejte vše s rozumem a hlavně s ohledem na ostatní – nezapomeňte, že je to pouze a jenom hra a zábava a ne reálný boj:)

   Snad tato odpověď stačí 🙂

   • Noční Drak says:

    Stačí 🙂 Ne že bych měl v plánu srážet šípy za letu, ale zajímá mě, jestli je to možný. Nejsem dobrej šermíř a vím, že trefit letící šíp bych nezvlád ani náhodou – to by člověk musel bejt samuraj, aby to dokázal.

    • Dub says:

     Zdravím 🙂

     Tak jen tak pro zajímavost – dřevárnické šípa lze srážet za letu a dokonce i chytat do ruky 🙂 a to člověk nemusí být ani ten samuraj 🙂 třeba se to během Helmáče naučíš…

 2. Radovan says:

  Zdravím,

  jaká je maximální délka sečné zbraně, aby byla souzena jako dýka (toto se nejspíše týká pouze turnajů, ale nikde jsem to v pravidlech nenašel)?

  Díky za odpověď!

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   V našich „pravidlech pro bitvu“ v sekci o zbraních nerozlišujeme pro potřeby akce Helmáč jednotlivé druhy jednoručních zbraní do délky 90 cm nějak podrobně. Je to pro zmenšení obsahu pravidel a pro zjednodušení kombinačního systému zbraní.

   To, že máme v pravidlech napsanou jen kategorii jednoručních zbraní do 90 cm neznamená, že nemůžou být i kratší zbraně tohoto typu. Ba naopak to přesně znamená, že lze mít jakkoliv dlouhou jednoruční sečnou zbraň do maximální délky 90 cm. Doporučujeme 30 cm jako minimální rozměr zbraně, který se dá ještě v dřevárnických pravidlech považovat za použitelný a v rámci možností hlavně bezpečný při zapojení do přímé bitvy. Samozřejmě lze mít i kratší, pokud to majiteli vyhovuje.

   Když nakoukneme do jiných pravidel dřevárnických akcí a zapojíme všeobecně uznávané délkové kategorie, tak by se dalo použít např. rozdělení jednoručních sečných zbraní takto:
   – Jednoruční sečná zbraň do 90 cm (meč, šavle, sekera, palice, palcát…)
   – Jednoruční sečná zbraň do 60 cm (tesák, sekera, palcát…)
   – Jednoruční sečná zbraň do 40 cm (dýky…)
   – Doporučený minimální délka jednoruční zbraně je 30 cm

   A pakliže je tento dotaz směřován přímo k jednomu z turnajů – „Souboj na dýky“, tak jsou pro účastníky turnaje připraveny speciální dýky na zapůjčení právě přímo pro potřeby turnaje samotného.

   Doufám, že jsem odpověděl dostatečně

   Děkujeme za dotaz a těšíme se na viděnou

 3. Freak says:

  Zdravím, měl bych malý dotázek.

  Máte povolené vrhací oštěpy, ale mohou být i vrhací dýky? nebo cokoli vrhacího kromě oštěpů je zakázáno?
  Díky za odpověď

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   Na akci máme povolené hlavně vrhací kopí z toho důvodu, že jako jediné vrhací zbraně jsou zaznamenány v případě zásahu…jsou dostatečně velká, přiměřeně těžká a pádná – takže zásah zaregistruje každý…

   Jiné vrhací zbraně jsou spíše hlavně pak na schválení a posouzení na místě dle toho, jaké povahy jsou (velikost, váha…), aby od nich byly jasné a zřetelně rozpoznatelné zásahy a nedocházelo zbytečně k hádkám atd.

   Zdraví ORGové 🙂

 4. Lainadan says:

  Ještě jeden dotaz, u, např. seker, se počítá nejdelší naměřitelný rozměr? 😉 Jen, že třeba kvůli délce sekery(hlavy) by od její špice byl rozměr asi větší, než topora, i když by to na délce nepřidalo a nebylo úmyslné, což by asi muselo vést ke zkracování topor, tak jen, jak se na tohle vlastně pohlíží 😉 Nepočítám sekeru, které trčí špice ostří na dvacet cenťáků nad konec topora ;)Díky moc za odpověď 😉

  • Dub says:

   Zdravím a děkujeme za doplňující dotaz ohledně upřesňujících informací, které jsou již doplněny do pravidel.

   Ano je tomu tak:
   „u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora“

 5. Lainadan says:

  Ahoj, jen doplňující dotaz, u těch vrhacích oštěpů je asi třeba, aby byly vyměkčené po celé délce, že? 😉 Jen pro jistotu 🙂
  Díky za odpověď 🙂

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   Děkujeme za dotaz a zároveň i upozornění na doplnění chybějící informace.

   Ano je tomu tak. U vrhacích zbraní požadujeme, aby byly kompletně měkčené (tzn. u vrhacích oštěpů po celé délce). Tato informace je již doplněna do pravidel.

   • Zurren says:

    Jen technická k oštěpům, za předpokladu měkčení po celé délce mohou mít tvrdé jádro?
    Také by mě zajímalo jestli se imunita plátových zbrojí vztahuje pouze na uvedené šípy nebo i na oštěpy.
    Při „jezdeckém“ držení štítu bych oštěp nesl pravděpodobně v ruce se štítem, v případě zásahu protivníka do tohoto oštěpu je to bráno jako zásah(nepovolená kombinace, tudíž nesená zbraň) nebo nikoliv?
    Předem děkuji za odpověď.

    • Dub says:

     Zdravím 🙂
     Děkujeme za technicky upřesňující dotazy. Již jsou doplněny v pravidlech.

     VRHACÍ OŠTĚPY – měly by mít tvrdé jádro a musí být obalený po celé jeho délce – doporučujeme jako jádro použít maximálně dřevěnou násadu na koště a nebo nejlépe plastovou vodařskou PPR trubku, která je pružnější.

     Místa kryté plátovou zbrojí mají imunitu na zásahy od projektilů se střelných zbraní (šípy, šipky) a také od vrhacích zbraní.

     Držení vrhacího oštěpu v ruce, ve které zároveň držím štít, je povolené a běžně užívané. Jestliže dostanu zásah do mnou drženého vrhacího kopí, tak si to jako platný zásah nepočítám (ostatně jako u jakéhokoliv zásahu do zbraně, kterou držím v ruce). O nepovolenou kombinaci se v tomto případě nejedná, protože vrhací oštěp není zbraň pro boj na blízko (může se jenom vrhat, ale lze se jím bránit). Stejně se nahlíží na šípy a šipky, které se nemohou vrhat, ale jen střílet z luku nebo kuše.
     Pakliže je však vrhací oštěp nesený například na zádech (to stejné platí pro toulec se šípy nebo šipkami, nebo jiné zbraně v pochvách a nebo třeba štít), zásah do něj se započítává jako platný.

     Snad tato odpověď stačí. V případě nejasností se klidně znovu ptejte 🙂

 6. Jane says:

  Pravidla jsem si četla, ale slyšela jsem i jinou informaci, tak jsem se pro jistotu ještě zeptala, abych v tom měla jasno.
  Děkuji za odpověď 🙂

  • Dub says:

   Samozřejmě je lepší se zeptat, než žít s vědomím nějaké iluze 🙂

   Dlouho jsme řešili právě jak vyřešit problém toho, že někdo nechce aby si někdo půjčoval jeho šípy v průběhu bojů atd…a nakonec jsme dospěli k rozhodnutí vypsanému v pravidlech 🙂 snad to bud vyhovovat všem 🙂 v bojích v terénu si prostě používá každý jen svoje šípy, ale v bitvě na hradbě, aby byl boj intenzivní je třeba aby šípy lítaly z jedné strany na druhou atd. tak snad bude naštvaných minimum 🙂

 7. Jane says:

  Mohou se při bitvě používat šípy ostatních účastníků?

  • Dub says:

   Občas by mě zajímalo, zda si vůbec někdo čte pravidla a vůbec informace vypsané zde na webu 😀 Tato informace je totiž v pravidlech vypsána. Není sice úplně bijící do očí, ale nelze tak vypsat 100% informací…ale abyste neřekli, tak pro ni uděláme speciální řádek 🙂

   -> 2,5) ZBRANĚ NA DÁLKU
   „LUK/KUŠE“
   „V bojích mimo hradbu (v terénu) můžete používat pouze svoji munici. Při hradebním dobývání lze používat i cizí munici za předpokladu, že si do tohoto boje vezmete i svoji munici, aby ji mohli používat ostatní.“

 8. Racek says:

  Mám dotaz ke štítům. Musí štít mít max. 60 cm bez jakékoliv tolerance, nebo se cca o 1 nebo 2 cm větši do hry vpouštějí? Můj má totiž v úhlopříčce 59 cm bez měkčení a nevím, jestli 5mm silná měkčící vrstva z karimatky stačí. Vadí když bude štít cca o ty 2 cm větší, nebo to problém nebude? Já jenom abych věděl, jestli tu překližku musím ještě trochu oříznout.

  • Dub says:

   Ahoj 🙂
   Štíty, které mají rozměry větší než 60 cm do hry vpouštíme, akorát již takové štíty spadají do kategorie Veteránských zbraní (viz. Bitva – pravidla) a jsou při používání opatřeny postihem -1 život a zároveň se s nimi nesmí bojovat přímo na hradbě, náběhu a nebo žebříku…už pak jen na zemi pod hradbou a nebo v bráně nebo v tunelu…

   Ale to jak tolerantní budou zrovna mistři zbrojíři schvalující zbraně lze těžko odhadnout…

   Takže výsledkem pro tebe tedy může být, že když ten štít bude větší jak těch 60 cm, tak do hry vpuštěn bude. O to se bát nemusíš…akorát dostane příslušnou zbraňovou kategorii 🙂

   Snad tato odpověď stačí 🙂

 9. Šaman says:

  Ahoj, chápu to správně tak, že běžné štíty neprochází a je potřeba speciálně vyměkčené „bazéky“? Mám malý kulatý štít s hranami obalenými měkkou kůží (nikoliv surovkou) a prošel zatím všude, i na dětském táboře. Ale jestli se bude striktně hlídat měkčení hran štítů, tak do asi brát ani nebudu…

  • Dub says:

   Běžné štíty s vyměkčenou hranou právě procházejí (jako vyměkčení není třeba mít štít ve stylu „BAZÉN“ – jak popisuješ). Hlavní důvod pro takové požadavky je mimoúrovňový boj na hradbě, který se svojí povahou dosti liší od boje na rovné zemi. Na hradbě se totiž zcela běžně stane to, že někdo leze nahoru po žebříku a při boji dostane třeba zásah hranou štítu od hráče bránícího hradbu a v tuto chvíli dosti pomáhá ono vyměkčení. Takže pokud si myslíš, že tvůj štít nemá dostatečné vyměkčení, aby když někoho nedopatřením zasáhneš například do hlavy, a způsobilo by mu to větší zranění (protože je to jako kdyby dostal přímo dřevem atd.) tak ho asi radši neber…toto je ale hlavně kvůli boji na hradbě…v terénu na zemi nebo na turnajích to zas takový problém není (jak uvádíš i příklad toho, že jinde s tím problém nemají), takže když si ho pak třeba nevezmeš na hradbu a do pole ano, tak by to mohlo být ok 🙂

   • Šaman says:

    Ok, díky. Reagoval jsem na to „obalení kůží nestačí !!!“.

 10. Lukáš Zezulka says:

  Je možné mít kombinaci zbraní sečná(meč) + bodná(kopí) + standartní štít ?
  A lze v průběhu dne/boje měnit kombinace zbraní ?

  • Dub says:

   Nejprve odpovím na druhou část otázky.
   V průběhu dne/bitevního střetnutí/boje lze měnit zbraně dle libosti (zbraň se může třeba zlomit, chcete si zabojovat s něčím jiným atd…).

   A co se týče povolených kombinací…tak tím je myšleno to, že se to vztahuje na to, čím v danou chvíli bojujete…pokud nemáte tři ruce, tak asi těžko zvládnete bojovat zároveň s mečem (jednoruční zbraní na blízko), s kopím (jednoruční nebo obouruční bodnou zbraní) a štítem (standardním) najednou 🙂 a v tom to spočívá (počítáme s tím, že účastníci nebudou mít více jak 2 ruce, ale vícerukým se taky samozřejmě nebráníme)…u sebe můžete mít libovolné množství zbraní…co unesete, můžete mít při sobě (nebo někde bokem – třeba u místa oživování…)…to jak vás to bude nebo nebude omezovat je jen na vás 🙂 ale je vždy potřeba dodržet povolené kombinace !!! tzn. jednoruční zbraň + štít…jednoruční kopí + štít…atd…bohužel nemáme v pravidlech uvedenou povolenou kombinaci jednoruční zbraň na blízko + jednoruční kopí (špatně se s tím bojuje a bojovníci s touto kombinací si spíš sami ublížili)
   snad tato odpověď stačí 🙂

   • Lukáš Zezulka says:

    Jo, díky špatně jsem to pochopil 😀
    Byl by problém s dřívějším odjezdem (něco po 12)? máme v plánu jet, ale nejsme úplně zblízka…¨
    A pokud jsem správně pochopil pravidla(což jak se ukázalo není jisté :D)tak je lepší nemít na štítu puklici ?

    • Dub says:

     nic se neděje…od toho tu jsem, abych odpovídal na dotazy, pokud je něco nejasného – je klidně možné, že je špatná a k nepochopení naše formulace pravidel…
     v jakém smyslu je myšleno, že musíte odjet dříve…třeba už ve 12h (nejspíše v neděli)…odjet si můžete kdy chcete 🙂 nejsme koncentrační tábor nebo vězení 🙂

     A co se týče puklic na štítu, tak s tím problém není (primárně je zakázáno nabýhat štítem do soupeře atd., takže to problém není) a pokud ona puklice bude připevněna tak, aby neměla žádné trčící, špičaté nebo ostré hrany a nýty (nebo šrouby,…), tak je to ok – v první řadě prostě klademe důraz na bezpečnost…samozřejmě se jedná o bitvu a o boj, ale pořád je to hra a všichni si chceme hrát a ne se mrzačit 😉 🙂