Bitva – pravidla

PRAVIDLA PRO ROČNÍK 2024

„vyhrazujeme si právo v případě potřeby následující pravidla jakkoliv a kdykoliv poupravit pro vyvážení hry“

 Novinky v pravidlech jsou vyznačeny červeným textem.

 -> 1,0) ORGanizátor má vždycky hlavní slovo a má vždy pravdu i když si myslíte, že ji nemá. Nehádejte se s ním!!! Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,1) Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů. Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní ORGanizátorské CP, obraťte se na něj a bude to řešeno. Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,2) Hráči jsou povinni přečíst si pravidla a řídit se jimi. Za jejich porušování a nebo za nedodržování pokynů můžete být z bitvy vyřazeni na dobu neurčitou.

-> 1,3) Ve hře se budou vyskytovat tzv. VETERÁNI. Budou se vyskytovat na obou bojujících stranách a budou jasně označeni a dopředu představeni při nástupu. Tito Veteráni jsou prodloužené ruce organizátorů. Dohlíží na dodržování pravidel a řeší spory na místě. Pokud narazíte na někoho, kdo dle vás nějakým způsobem porušuje pravidla, obraťte se na svého veterána, který danou věc vyřeší a nebo daný problém přenese na ORGanizátory.

 

-> 2,0) NESENÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ
– JE ZAKÁZÁNO NÉST S SEBOU DO BITVY NOŽE A DALŠÍ OSTRÉ PŘEDMĚTY (nechte je v táboře a nebo ve věži)
– každý hráč u sebe může nosit tolik zbraní, kolik unese.
– cizí zbraně a munice se nesmí krást, ničit, ani jakkoliv jinak používat (bez povolení majitele). Pokud na cizí munici narazíte, odneste ji na nejbližší hromadu munice. Používání cizí munice je dovoleno v daných případech u jednotlivých bitevních scénářů (bude vždy oznámeno)
– HELMA NENÍ V ZÁKLADU POVINNÁ VÝBAVA, je však vřele doporučována, protože je to dobrý ochranný prvek. Helma je povinná jen k Veteránskému štítu viz níže
– jelikož bude zase urputné vedro, tak doporučujeme bojujícím účastníkům, aby se tolik nenavlékali do zbrojí. Doporučujeme spíše lehké vzdušné oblečení a taktéž lehčí vzdušnou výzbroj. Kdo na to není zvyklý, může se v těžké vrstvené zbroji lehce přehřát a způsobit si tak kolaps organismu a tím pádem si bitvu ani neužije.

 

 -> 2,1) BEZPEČNOST ZBRANÍ -> každá zbraň musí projít schvalováním a musí být od ORGů označena jako schválená. ORGové mohou kdykoliv v průběhu bitvy jakoukoliv zbraň vyloučit a případně do konce bitvy zabavit (dokud znovu neprojde schvalováním – tzn. že bude majitelem upravena nebo opravena dle požadavků a poté schválena ORGem). Více informací o bezpečnostních standardech na stránce INFO/O VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA.

 

 -> 2,2) ZBRANĚ NA BLÍZKO – SEČNÉ/DRTIVÉ (měč, sekera, kladivo, palcát,…)

ŘEMDIH“ do 70 cm -> délka topora max. do 40 cm, délka provazu s koulí max. do 30 cm a průměr koule 10-15 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

JEDNORUČNÍ“ do 90 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora) – Minimální rozměr jednoruční zbraně je 30 cm !

JEDENAPŮLRUČNÍ“ 90-110 cm (při boji ji lze držet v jedné nebo v obou rukách) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

OBOURUČNÍ“ 110-130 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

 

-> 2,3) ZBRANĚ NA BLÍZKO – BODNÉ (kopí)
– s jakoukoliv bodnou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík, náběh a loď (nebojte se však, že byste tyto zbraně nevyužili ve zbývajících bojích mimo hradbu a lodě)
– k těmto zbraním je povinnost mít jakoukoliv jinou záložní zbraň (tesák, meč, sekera…), která slouží jako plnohodnotná náhradní zbraň pro lokace, kde nelze bodné zbraně používat

JEDNORUČNÍ KOPÍ“ 100-150 cm (povinnost měkčení obou konců kopí) (lze kombinovat jenom se standardním štítem)

OBOURUČNÍ KOPÍ“ 150- 200 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím)

 

 -> 2,4) ŠTÍTY

STANDARDNÍ ŠTÍT“ – štít se musí vejít svojí velikostí do obdelníku 60×50 cm; při kruhovém tvaru štítu může mít maximální průměr 60 cm (hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou a nebo s jednoruční bodnou zbraní na blízko)

 

->  2,5) ZBRANĚ NA DÁLKU

LUK/KUŠE“ – záleží na zvůli ORGa, běžně se uvádí max. nátah 15kg (150 N) (což je zcela irelevantní údaj, rozhodující je energie projektilu) – každý střelec musí mít minimálně 10 vlastních schválitelných šípů

MUNICE“ – všechny šípy musí být opatřeny zářezem pro tětivu, letkami a dostatečně vyměkčenou hlavicí. Všechna munice musí být předložena ke schválení. Více informací o bezpečnostních standardech na stránce INFO/O VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA.


!!! V bojích mimo hradbu (v terénu) můžete používat pouze svoji munici. Při hradebním dobývání lze používat i cizí munici za předpokladu, že si do tohoto boje vezmete i svoji munici, aby ji mohli používat zase ostatní. !!!

VRHACÍ OŠTĚP“ – 100-130 cm (nelze používat jako zbraň k boji zblízka; lze ho jenom vrhat, musí být měkčený po celé délce; tělo oštěpu může být dřevěné (maximálně tl. násady na koště) a nebo z doporučovanější plastové vodařské PPR trubky)

 

->  2,6) VETERÁNSKÉ ZBRANĚ
– u těchto zbraní bude přísně posuzována nejen bezpečnost, ale i vzhled, vhodnost ke kostýmu, zkušenosti a bezpečnost bojovníka; raději mějte v záloze nějakou standardní zbraň, protože se může stát, že vám veteránská zbraň nebude schválena.
– tyto zbraně jsou provizorně povolené a budou schvalovány přiměřeně tak, aby byla výstroj armád pokud možno vyvážená; vyhrazujeme si právo tyto zbraně kdykoliv vyřadit z bojů na trvalo (tzn.pokud tyto zbraně chcete, doporučujeme si vzít i jiné náhradní).
– s jakoukoliv veteránskou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík, náběh a loď
– některé boje budou probíhat na hradbě a na lodích, kde jsou veteránské zbraně omezeny v boji, tak si nezapomeňte vzít i jinou náhradní neveteránskou zbraň (nebojte se však, že byste tyto zbraně nevyužili ve zbývajících bojích mimo hradbu a lodě).
– bojovník si při použití veteránských zbraní odečítá -1 život ze svého životového maxima

VETERÁNSKÁ OBOURUČNÍ ZBRAŇ“ – 130-150 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ – K TOMUTO ŠTÍTU JE POVINNOST MÍT NA HLAVĚ HELMU; štít se musí vejít svojí velikostí do obdelníku 80×60 cm; při kruhovém tvaru štítu může mít maximální průměr 80 cm (hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat pouze s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

 

->  2,7) POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ PRO BOJ

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ (součet měřených délek zbraně a štítu max. do 170 cm)

JEDNORUČNÍ BODNÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARDNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ (součet délek obou zbraní max. do 150 cm)

 

->  2,8) ZBRANĚ ZDE NEUVEDENÉ
– v letošním ročníku jsme se rozhodli zakázat boj s větším veteránským štítem a byl stanoven maximální povolený rozměr veteránského štítu (viz část těchto pravidel 2,6) VETERÁNSKÉ ZBRANĚ ) . S větším štítem prosím nejezděte !
– v letošním ročníku jsme se dále také rozhodli zakázat boj s veteránským kopím (píky – kopí větší jak 200 cm), takže pokud chcete bojovat s bodnou zbraní, tak maximálně se standardním kopím (viz část těchto pravidel 2,3) ZBRANĚ NA BLÍZKO – BODNÉ (kopí)). S větším kopím prosím nejezděte !
– jiné zbraně lze vpustit do hry, ale jen po předešlé dohodě s ORGy na pravidlech a způsobech používání (kontaktujte nás pomocí oficiálního e-mail akce) a tyto zbraně pak musí ještě projít schválením na místě

 

->  3) BOJ
na akci jste se přijeli bavit a ne se navzájem mrzačit, proto předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!!
vždy dbejte na bezpečnost svou i vašeho protivníka !!!
– předcházejte ničení šípů, šipek a oštěpů ležících na zemi tím, že je odhodíte stranou mimo boj (nejlépe na sběrné hromady).
– jakýkoliv fyzický kontakt mezi bojujícími je vyjma krátkého držení předloktí či topora nebo rukojeti zbraně zakázán (je však zakázáno při držení jakkoliv soupěřovo předloktí lámat či přetáčet nebo zbraň vytrhávat z ruky soupeře).
útočit na hlavu, krk a rozkrok je ZAKÁZÁNO !!!
– kromě hlavy, krku a rozkroku je platnou zásahovou plochou úplně celé tělo (kromě rukou před zápěstím a nohou pod kotníky – viz obrázek – platné zásahoví plochy jsou vyznačeny červeně) i s věcmi které na sobě nesete. Štít (na zádech) a zbraně (u pasu), které nedržíte v rukou, jsou tedy součásti zásahové plochy.

ZONY PLATNYCH ZASAHOVYCH PLOCH DLOUHYCH_01
– zásahy musí být vedeny se zřetelným nápřahem a musí se před dopadem tlumit.

zásahy uznává vždy zasažený !!! Pakliže obdržíte zásah prvně do platné zásahové plochy a odtud se zásah odrazí nebo sveze do míst, kam je zakázáno vést útok, zásah se počítá jako PLATNÝ a vy si odečtete příslušný počet životů. Pakliže obdržíte zásah prvně tam, kam je zakázáno útočit a odtud se zásah odrazí nebo sveze do platné zásahové plochy, zásah se počítá jako NEPLATNÝ.
– pakliže v boji narazíte na někoho, kdo si neuznává zásahy, které jsou dle vás platné a nebo pokud narazíte na bojovníka, který nějakým způsobem porušuje pravidla (bojuje příliš tvrdě, nemá dle vás schválenou zbraň, jeho zbraň vám přijde nebezpečná…), neřešte takovouto situaci sami (hlavně ne žádným násilím, jako třeba tvrdšími ranami, hádáním, pořváváním po sobě, nadáváním si…), ale vyhledejte nejbližšího ORGa a oznamte mu dotyčného bojovníka a co si myslíte, že dělá špatně a nebo schválně a záměrně dle vás podvádí a nehraje fair-play a onen ORG se o to již postará !!!
platný zásah od zbraně na blízko nebo od vrhací zbraně ubírá -1 život.
platný zásah střelou ze střelné zbraně ubírá -2 životy.
– bude možné získat i omezené množství bonusových útoků zbraní v boji z blízka, které budou ubírat -2 životy (toto použití bude omezeno X-krát za oživení; viz část těchto pravidel 8) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)).

 

-> 4) ŽIVOTY
základní počet jsou 2 životy.
za funkční ochrannou pokrývku na hlavě (kovová nebo kožená přilbice,…) se uděluje +1 život.
za zbroj dle pokrytí těla, kvality a vzhledu lze získat až +3 životy (prošívaná nebo kožená +1, kroužková +2, plátová +3). Vrstvená zbroj se nepočítá jako kumulativní, tzn. že se započítávají životy navíc jen za zbroj s vyšším bonusem. Místa, která jsou vrstvená a vnější krycí vrstva je plátová zbroj, mají imunitu na zásahy od šípů, šipek a vrhacích zbraní.
– bude možné získat i omezené množství bonusových životů navíc (viz část těchto pravidel 8) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)).
maximální dosažitelný životový strop pro každého jednotlivého bojovníka je 6 životů. Nikdo nemá více životů.

 

-> 5) SMRT
 jakmile dostanete zásahy v takovém množství, že máte 0 životů, jste mrtví. Buď můžete padnout na zem (ne z hradeb dolů !!! a tak abyste nebyli ušlapáni), hrát umírajícího, chroptit bolestí a následně a nebo rovnou jdete jako duch mrtvého bojovníka (s rukou na hlavě, nesmíte mluvit a jakkoliv zasahovat do boje) ke své standartě a oživíte se u ní a následně se můžete opět zapojit do boje.

 

-> 6) OŽIVOVÁNÍ
– oživit se lze u své STANDARTY, kterou nosí vlajkonoš (vlajkonoše nelze nijak usmrtit a ani mu nelze nijak sebrat vlajku).
– způsoby oživování mohou být různé dle typu bojového střetu (vždy bude vysvětleno vlajkonošem před začátkem bojového střetu).
– základní typy oživování jsou buď pomocí MORÁLKY (tzn. že jakmile se u standarty seskupí 5 mrtvol, je vlajkonošem ze standarty stržena 1 morálka a na jeho pokyn je oživeno naráz 5 mrtvých bojovníků) a nebo VE VLNÁCH (tzn. že se na pokyn vlajkonoše oživí najednou všichni mrtí bojovníci seskupení u standarty)
– na některých bojových střetech se také může bojovat bez jakéhokoliv oživování
– na některých bojových střetech se také může bojovat stylem tzv. REÁLKY (tzn. že nemáte žádné životy a při zásahu od jakékoliv zbraně se chováte tak, jako kdybyste dostali zásah od reálné zbraně, ta vám způsobila přiměřené zranění a dle toho se také chovejte – třeba usekla ruku nebo nohu atd. a nebo vás rovnou usmrtila. V případě, že jste usmrceni, zahrajte si svojí smrt, padněte na zem, buďte nehybné a nehlučné mrtvoly a nikam se neodcházejte oživovat. Vyčkejte na zemi až bitevní ORG vyhodnotí, že jedna ze stran zvítězila a ukončí střet. Pak se můžete zvednout a jít se oživit. Když budete hrát mrtvolu, tak na sebe dávejte pozor, aby vás živí bojovníci neušlapali a zároveň dávejte vy sami pozor při boji, abyste nějakou mrtvolu neušlapali sami (mějte hlavně na paměti, že to má být sice zábavné, ale hlavně to má simulovat reálný střet po stránce zranění, takže si nehrajte na berserkry; kdyby vám někdo reálně usekl nohu, tak asi nebudete poskakovat po té druhé neuseknuté a nebudete tedy dále bojovat ve stoje, ale maximálně se budete plazit po zemi a budete se snažit přežít a nebo budete spíše ležet na místě a svíjet se a sténat ukrutnou bolestí. Jsou samozřejmě známy případy, že se dá třeba bojovat s šípem zabodnutým v končetině nebo v ruce, ale samozřejmě kulháte a nebo ruku nepoužíváte. Defakto jakýkoliv zásah do hrudi lze brát tak, že vás vyřadí z boje a lze ho tedy považovat za zásah smrtelný)

 

-> 7) BOJ NA HRADBÁCH
předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!! (velká část bojů bude probíhat na hradbách a hrozí zde tudíž více nebezpečí, než při boji na zemi).
– pokud stojíte na hradbě, je ZAKÁZÁNO na ní zaklekávat !!! (tzv. se schovávat za nízké cimbuří a vystrkovat jenom hlavu)
– boje zde jsou mimoúrovňové, tzn. že zbraněmi na blízko můžete útočit pouze na nepřítele, který stojí na stejné úrovni. Zbraněmi na dálku (luky/kuše/oštěpy) můžete útočit na kohokoliv odkudkoliv. Na „úrovni hradby“ se nachází každý, kdo stojí na hradbě, náběhu nebo na žebříku. Je tedy patrné, že boj zbraněmi na blízko mezi někým, kdo stojí na úrovni hradby a někým, kdo stojí na zemi je ZAKÁZANÝ !!!
bojovníci s jakýmkoliv kopím, s veteránskou zbraní a nebo s veteránským štítem nesmí vstoupit a bojovat na hradbě, žebříku a nebo na náběhu (vezměte si případně i jiné záložní zbraně, ať si užijete i boj na daných místech).
– zásah kamenem kamkoliv kromě vámi používaného štítu (i do zbraně – nehrajeme baseball) => smrt; zásah kamenem lze tedy vykrýt štítem; kameny může vrhat (shazovat) kdokoliv z hradeb ZE SHORA DOLŮ nebo je lze vystřelit z dobývacích zbraní jako třeba z katapultu (kameny jsou simulovány šedou papírovou koulí), kámen lze vrhat / nosit / nabíjet pouze oběma rukama, při přenášení kamenů smí jeden hráč nést v rukou pouze jeden kámen
– žebřík mohou jakkoliv přesouvat (přenášet) minimálně 2 bojovníci. Žebříky je zakázáno vytahovat na hradby, ale lze je od hradby shazovat, jestliže na něm není někdo z nepřátel (abyste byli považování za někoho, kdo je na žebříku, musíte mít alespoň jednu nohu na příčce) a nevyskytují-li se ani nepřátelé pod ním. Při shazování žebříku si musíte počínat velice opatrně, aby nespadl přímo na někoho pod hradbami a mělo by u toho být ORG, který žebřík sám shodí (pokud je to možné). Shazování žebříku musí být z vaší strany doprovázeno zvoláním „SHAZUJI ŽEBŘÍK„, abyste o tom všechny v okolí žebříku (hlavně pod ním) dostatečně informovali.
pro lepší odchod mrtvých bojujících z hradby budou k hradbě přistaveny speciální žebříky určené pouze a jenom pro odchod mrtvých směrem z hradeb na zem. Tyto žebříky budou jasně označeny (nápis, barva…bude upřesněno při vysvětlování pravidel) a hráči s nimi nesmí nijak manipulovat (shazovat, přesouvat, lézt po nich nahoru na hradbu…)
– o bránu se lze přetlačovat (prostor brány je při přetlačování docela ošemetné místo, protože je to jediné místo, kde dochází k blízkému kontaktu bojovníků, proto doporučujeme mít při boji v bráně ochrannou pokrývku hlavy a případně i nějakou tu zbroj)

-> 8) MAGICKÉ PŘEDMĚTY (BONUSY)
– v bitvě mohou být někteří bojovníci vybaveni magickým předmětem, který jim poskytuje určitou schopnost, kterou mohou během boje využívat. Každý bojovník může mít u sebe a využívat tak jen 2 magické předměty (lze kombinovat klidně i dva stejné). Takovýto magický předmět nemůže nikdo majiteli ukrást, ale sám majitel jej může komukoliv darovat (pokud jej však majitel ztratí, předmět patří jeho nálezci, který ho může používat)
– magický předmět musíte nosit viditelně, protože tím tak representujete, že tento předmět vlastníte a že ho můžete používat
– magické předměty mají podobu průvodní kartičky, na které je zaznamenána příslušná schopnost včetně jejího popisu
– magické předměty lze získat buď v páteční večerní aukci (vydražením za helmíky) a nebo v průběhu sobotní bitvy (jako odměnu od velení)
magické předměty mají různé úrovně. Základní úroveň je 1 a čím větší úroveň, tím je předmět lepší. Velikost úrovně znamená to, kolikrát za oživení můžete tuto dovednost, kterou předmět poskytuje, použít.
– schopnosti, které mohou mít magické předměty jsou tyto:

-> ÚTOK X – Xkrát za oživení – útok zbraní na blízko při platném zásahu zraňuje za -2 životy (po oživení se tato schopnost opět nabije a je možné ji znovu použít tolikrát, kolik je její úroveň; při použití nutné ohlásit heslo „ÚTOK ZA 2“)

-> ÚHYB X – Xkrát za oživení – úhyb před jakýmkoliv platným zásahem od zbraně na blízko (po oživení se tato schopnost opět nabije a je možné ji znovu použít tolikrát, kolik je její úroveň; při použití nutné ohlásit heslo „ÚHYB“)

-> ODOLNOST X – +X životů (trvalé životové zvýhodnění, s jehož pomocí však nelze překročit maximální dosažitelný životový strop, což je 6 životů)

27 Responses to Bitva – pravidla