Bitva – pravidla

PRAVIDLA PRO ROČNÍK 2018 se připravují (toto je verze pravidel používaných v ročníku 2017)

„vyhrazujeme si právo v případě potřeby následující pravidla jakkoliv a kdykoliv poupravit pro vyvážení hry“

 

 -> 1,0) ORGanizátor má vždycky hlavní slovo a má vždy pravdu i když si myslíte, že ji nemá. Nehádejte se s ním!!! Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,1) Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů. Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní ORGanizátorské CP, obraťte se na něj a bude to řešeno. Hraje a bojuje se fair-play – kdo neví, co to znamená a jak se dle toho chovat, ať zůstane doma.

 -> 1,2) Hráči jsou povinni přečíst si pravidla a řídit se jimi. Za jejich porušování a nebo za nedodržování pokynů můžete být z bitvy vyřazeni na dobu neurčitou.

 

-> 2,0) NESENÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ
– každý hráč u sebe může nosit tolik zbraní, kolik unese.
– cizí zbraně a munice se nesmí krást, ničit, ani jakkoliv jinak používat (bez povolení majitele). Pokud na cizí munici narazíte, odneste ji na nejbližší hromadu munice. Používání cizí munice je dovoleno v daných případech u jednotlivých bitevních scénářů (bude vždy oznámeno)
– HELMA NENÍ V ZÁKLADU POVINNÁ VÝBAVA, ale je jen doporučována. Helma je povinná jen k Veteránskému štítu viz. níže
– jelikož bude zase urputné vedro, tak doporučujeme bojujícím účastníkům, aby se tolik nenavlékali do zbrojí. Doporučujeme spíše lehké vzdušné oblečení a taktéž lehčí vzdušnou výzbroj. Kdo na to není zvyklý, může se v těžké vrstvené zbroji lehce přehřát a způsobit si tak kolaps organismu a tím pádem si bitvu ani neužije.

 

 -> 2,1) BEZPEČNOST ZBRANÍ -> zbraň musí projít schvalováním a musí být označena jako schválená. ORGové mohou kdykoliv v průběhu bitvy jakoukoliv zbraň vyloučit a případně do konce bitvy zabavit (dokud znovu neprojde schvalováním). Více informací o bezpečnostních standardech na stránce INFO/O VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA.

 

 -> 2,2) ZBRANĚ NA BLÍZKO – SEČNÉ/DRTIVÉ (měč, sekera, kladivo, palcát,…)

ŘEMDIH“ do 70 cm -> délka topora max. do 40 cm, délka provazu s koulí max. do 30 cm a průměr koule 10-15 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

JEDNORUČNÍ“ do 90 cm (lze kombinovat s jakýmkoliv štítem a nebo s jinou jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora) – Doporučený minimální rozměr jednoruční zbraně je 30 cm !

JEDENAPŮLRUČNÍ“ 90-110 cm (při boji ji lze držet v jedné nebo v obou rukách) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

OBOURUČNÍ“ 110-130 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

 

-> 2,3) ZBRANĚ NA BLÍZKO – BODNÉ (kopí) (s jakoukoliv bodnou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík a nebo náběh)

JEDNORUČNÍ KOPÍ“ 100-150 cm (povinnost měkčení obou konců kopí) (lze kombinovat jenom se standardním štítem)

OBOURUČNÍ KOPÍ“ 150- 200 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím)

 

 -> 2,4) ŠTÍTY

STANDARDNÍ ŠTÍT“ – maximální naměřitelný rozměr je menší a nebo roven 60 cm (měřeno průměrem, nejdelší stranou nebo jiným nejdelším naměřitelným rozměrem; hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou a nebo s jednoruční bodnou zbraní na blízko)

 

->  2,5) ZBRANĚ NA DÁLKU

LUK/KUŠE“ – záleží na zvůli ORGa, běžně se uvádí max. nátah 15kg (150 N) (což je zcela irelevantní údaj, rozhodující je energie projektilu) – každý střelec musí mít minimálně 10 vlastních schválitelných šípů

!!! V bojích mimo hradbu (v terénu) můžete používat pouze svoji munici. Při hradebním dobývání lze používat i cizí munici za předpokladu, že si do tohoto boje vezmete i svoji munici, aby ji mohli používat zase ostatní. !!!

VRHACÍ OŠTĚP“ – 100-130 cm (nelze používat jako zbraň k boji zblízka; lze ho jenom vrhat, musí být měkčený po celé délce; tělo oštěpu může být dřevěné (maximálně tl. násady na koště) a nebo z doporučovanější plastové vodařské PPR trubky)

 

->  2,6) VETERÁNSKÉ ZBRANĚ
– u těchto zbraní bude přísně posuzována nejen bezpečnost, ale i vzhled, vhodnost ke kostýmu, zkušenosti a bezpečnost bojovníka; raději mějte v záloze něco standardního, protože se může stát, že vám tato nestandardní zbraň nebude schválena.
– tyto zbraně jsou provizorně povolené a budou schvalovány přiměřeně tak, aby byla výstroj armád pokud možno vyvážená; vyhrazujeme si právo tyto zbraně kdykoliv vyřadit z bojů na trvalo (tzn.pokud tyto zbraně chcete, doporučujeme si vzít i jiné náhradní).
– s jakoukoliv veteránskou zbraní se nesmí bojovat a ani vstoupit na hradbu, žebřík a nebo náběh na hradbu.
– většina bojů bude probíhat na hradbě, na které nejsou veteránské zbraně povoleny k boji, tak si nezapomeňte vzít i jinou náhradní neveteránskou zbraň (nebojte se však, že byste tyto zbraně nevyužili ve zbývajících bojích mimo hradbu).
– bojovník si při použití veteránských zbraní odečítá -1 život ze svého životového maxima

VETERÁNSKÉ OBOURUČNÍ KOPÍ“ –200-300 cm (musí být při boji a zásahu drženo OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím)

VETERÁNSKÁ OBOURUČNÍ ZBRAŇ“ – 130-150 cm (musí být při boji a zásahu držena OBĚMA rukama) (nelze kombinovat s ničím) (u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora)

VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ – K TOMUTO ŠTÍTU JE POVINNOST MÍT NA HLAVĚ HELMU, naměřený rozměr je větší než 60 cm (měřeno průměrem, nejdelší stranou, uhlopříčkou nebo jiným nejdelším naměřitelným rozměrem; hrany musí být zaoblené a VYMĚKČENÉ – minimálně hadicí nebo kůží…zásah hranou štítu v tlačenici není nic příjemného!!!) (lze kombinovat pouze s jakoukoliv jednoruční sečnou/drtivou zbraní na blízko)

 

->  2,7) POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ PRO BOJ

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „VETERÁNSKÝ ŠTÍT“ (součet měřených délek zbraně a štítu max. do 170 cm, nejmenší rozměr štítu je nad 60)

JEDNORUČNÍ BODNÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „STANDARDNÍ ŠTÍT

JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ + „JEDNORUČNÍ SEČNÁ/DRTIVÁ ZBRAŇ NA BLÍZKO“ (součet délek obou zbraní max. do 150 cm)

 

->  2,8) ZBRANĚ ZDE NEUVEDENÉ
– takové zbraně lze vpustit do hry, ale jen po předešlé dohodě s ORGy (oficiální email akce + schválení zbraně na místě).

 

->  3) BOJ
na akci jste se přijeli bavit a ne se navzájem mrzačit, proto předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!!
vždy dbejte na bezpečnost svou i vašeho protivníka !!!
– předcházejte ničení šípů, šipek a oštěpů ležících na zemi tím, že je odhodíte stranou mimo boj (nejlépe na sběrné hromady).
– jakýkoliv fyzický kontakt mezi bojujícími je vyjma krátkého držení předloktí či topora nebo rukojeti zbraně zakázán (je však zakázáno při držení jakkoliv soupěřovo předloktí lámat či přetáčet nebo zbraň vytrhávat z ruky soupeře).
útočit na hlavu, krk a rozkrok je ZAKÁZÁNO !!!
– kromě hlavy, krku a rozkroku je platnou zásahovou plochou úplně celé tělo (kromě rukou před zápěstím a nohou pod kotníky – viz. obrázek – platné zásahoví plochy jsou vyznačeny červeně) i s věcmi které na sobě nesete. Štít (na zádech) a zbraně (u pasu), které nedržíte v rukou, jsou tedy součásti zásahové plochy.

ZONY PLATNYCH ZASAHOVYCH PLOCH DLOUHYCH_01

– zásahy musí být vedeny se zřetelným nápřahem a musí se před dopadem tlumit.
zásahy uznává vždy zasažený !!! Pakliže obdržíte zásah prvně do platné zásahové plochy a odtud se zásah odrazí nebo sveze do míst, kam je zakázáno vést útok, zásah se počítá jako PLATNÝ a vy si odečtete příslušný počet životů. Pakliže obdržíte zásah prvně tam, kam je zakázáno útočit a odtud se zásah odrazí nebo sveze do platné zásahové plochy, zásah se počítá jako NEPLATNÝ.
– pakliže v boji narazíte na někoho, kdo si neuznává zásahy, které jsou dle vás platné a nebo pokud narazíte na bojovníka, který nějakým způsobem porušuje pravidla (bojuje příliš tvrdě, nemá dle vás schválenou zbraň, jeho zbraň vám přijde nebezpečná…), neřešte takovouto situaci sami (hlavně ne žádným násilím, jako třeba tvrdšími ranami, hádáním, pořváváním po sobě, nadáváním si…), ale vyhledejte nejbližšího ORGa a oznamte mu dotyčného bojovníka a co si myslíte, že dělá špatně a nebo schválně a záměrně dle vás podvádí a nehraje fair-play a onen ORG se o to již postará !!!
platný zásah od zbraně na blízko nebo od vrhací zbraně ubírá -1 život.
platný zásah střelou ze střelné zbraně ubírá -2 životy.
– bude možné získat i omezené množství bonusových útoků zbraní v boji z blízka, které budou ubírat -2 životy (toto použití bude omezeno X-krát za oživení) (za tzv. HELMÍKY, které budou fungovat ve smyslu peněz).

 

-> 4) ŽIVOTY
základní počet jsou 2 životy.
za funkční ochrannou pokrývku na hlavě (kovová nebo kožená přilbice,…) se uděluje +1 život.
za zbroj dle pokrytí těla, kvality a vzhledu lze získat až +3 životy (prošívaná nebo kožená +1, kroužková +2, plátová +3). Vrstvená zbroj se nepočítá jako kumulativní, tzn. že se započítávají životy navíc jen za zbroj s vyšším bonusem. Místa, která jsou vrstvená a vnější krycí vrstva je plátová zbroj, mají imunitu na zásahy od šípů, šipek a vrhacích zbraní.
– bude možné získat i omezené množství bonusových životů navíc (za tzv. HELMÍKY, které budou fungovat ve smyslu herních peněz).
maximální dosažitelný životový strop pro každého jednotlivého bojovníka je 6 životů.
 jakmile dostanete zásahy v takovém množství, že máte 0 životů, jste mrtví. Buď můžete padnout na zem (ne z hradeb dolů !!! a tak abyste nebyli ušlapáni), hrát umírajícího, chroptit bolestí a vyčkat příchodu léčitele, aby vás oživil a nebo můžete jít jako duch mrtvého bojovníka (se zbraní za hlavou, nesmíte mluvit a zasahovat do boje) ke standartě své strany a oživit se ze zbývajících morálek.

 

-> 5) LÉČENÍ A OŽIVOVÁNÍ
– oživit se lze u STANDARTY, kterou nosí vlajkonoš (vlajkonoše nelze nijak usmrtit a ani mu nelze nijak sebrat vlajku).
– najednou se u standarty oživuje až 5 bojovníků za jednu MORÁLKU (morálky visí na standartě a jejich množství je různé).
– v průběhu boje vás může vyléčit nebo oživit i LÉČITEL (MARKYTÁNKA, FELČAR…) a to obvázáním. Obvázání vás zcela vyléčí do vašeho životového maxima a nebo vás oživí s 1 životem, tzn. že abyste byli oživeni LÉČITELEM s plným počtem životů, musíte být ovázáni tedy dvěma obvazy (použité obvazy bojovníci odkládají u své standarty). Léčitelé si obvazy „nakupují“ u svých standart a to za morálky. Počet obvazů za jednu morálku je stanoven předběžně na 10 kusů, což tedy znamená oživení s plným počtem životů maximálně 5 bojovníků, oživení s jedním životem maximálně 10 bojovníků a nebo vyléčení do maxima 10 bojovníků.

Příklad léčitelovi práce na bojovníkovi, který má 4 životy:

LÉČENÍ –> jsem bojovník, který během bojů obdržel několik zásahů a zbývá mi 1 život. Jsem pořád naživu. Vyhledám léčitele a ten mne obváže moje bojová zranění a tím mi tak vyléčí veškeré ztracené životy. Jsem opět na svém životovém maximu – v mém případě jsou to 4 životy.

OŽIVOVÁNÍ –> jsem bojovník, který během boje přišel o všechny své životy. Můj počet životů je tedy 0. Padnu na zem a hraji umírajícího. V tom si mne všimne kolem procházející léčitel, který neváhá a započne moje oživování. Začne tím, že mne obváže nejhorší zranění. Tzn. že mne dostane ze stavu umírajícího (0 životů) do stavu zraněného (1 život). Ale protože chci, abych měl plný počet životů, léčitel mne obváže znovu a tím mne tak vyléčí veškeré ztracené životy a jsem opět na 4 životech.

 

-> 6) BOJ NA HRADBÁCH
předcházejte zraněním a rizikovým situacím !!! (velká část bojů bude probíhat na hradbách a hrozí zde tudíž více nebezpečí, než při boji na zemi).
– boje zde jsou mimoúrovňové, tzn. že zbraněmi na blízko můžete útočit pouze na nepřítele, který stojí na stejné úrovni. Zbraněmi na dálku (luky/kuše/oštěpy) můžete útočit na kohokoliv odkudkoliv. Na „úrovni hradby“ se nachází každý, kdo stojí na hradbě, náběhu nebo na žebříku. Je tedy patrné, že boj zbraněmi na blízko mezi někým, kdo stojí na úrovni hradby a někým, kdo stojí na zemi je ZAKÁZANÝ !!!
bojovníci s jakýmkoliv kopím, s veteránskou zbraní a nebo s veteránským štítem nesmí vstoupit a bojovat na hradbě, žebříku a nebo na náběhu (vezměte si případně i jiné zbraně, ať si užijete i boj na hradbě).
– zásah kamenem kamkoliv kromě štítu (i do zbraně – nehrajeme baseball) => smrt; zásah kamenem lze tedy vykrýt štítem; kameny může vrhat (shazovat) kdokoliv z hradeb ZE SHORA DOLŮ nebo je lze vystřelit z dobývacích zbraní jako třeba z katapultu.
– s žebříkem smí jakkoliv hýbat vždy minimálně 2 bojovníci. Žebříky je zakázáno vytahovat na hradby, ale lze je shazovat, jestliže se ho nedotýká nikdo z nepřátel a nevyskytují-li se ani nepřátelé pod ním. Na shození žebříku z hradby jsou potřeba také dva bojovníci a mělo by být prováděno za asistence ORGa (pokud je to možné) a musí být doprovázeno zvoláním „SHAZUJI ŽEBŘÍK„.
– o bránu se lze přetlačovat, nelze ji však zapírat v době, kdy je vyrážena beranidlem.

27 Responses to Bitva – pravidla

 1. Noční Drak says:

  Zásah kamenem do zbraně se počítá jako zásah? A to i v případě, kdy nestojím v dráze jeho pohybu a kdy kámen zbraň jen štrejchne? Logicky, zásah do zbraně by měl bejt platnej v případě, že stojím v jeho dráze a zbraň se nachází mezi ním a mnou. Je to logický – kámen je příliš těžkej na to, aby šel zbraní jen tak odpinknout jako baseballovej míček. Když mu zbraň stojí v cestě, těžko ho vychýlí nebo odkloní. Ale když se po zbrani jen lehce sveze (že by ani neměl šanci zlomit ruku, v níž zasaženou zbraň držím), tak bych to jako zásah neuznal – nebo snad pravidla říkají, že to zásah je?
  P.S.: Počítá se zásah šutrem jako platnej, když mě štrejchne do tuniky?
  P.P.S.: Je povoleno zbraní odrážet šípy (vím, že to asi nesvedu, přesto mě to zajímá)? Počítá se zásah šípem do zbraně jako zásah?

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   V případě zásahu kamenem (vrženým, vystřeleným…) by se mělo postupovat úplně stejně, jako při zásahu zbraní na blízko a nebo šípem. Tzn., že platný zásah uznává vždy zasažený. Takže je na každém, co uzná za platný zásah (bavíme se třeba o těch škrábancích, štrejchnutích atd.). To je základ, ale má to taky svá úskalí a hned vysvětlím proč.
   Pravidlo o tom, že zásah do zbraně se počítá jako platný zásah, má totiž svou historii. Každý má jiný metr na to, co už je nebo není zásah. V minulosti byly případy, kdy někdo dostal zásah kamenem směřujícím na tělo, ale vložil mezi sebe kamen meč. Následně se kamen od zbraně odrazil (kameny jsou na Helmáči makety a nemají reálnou váhu), těla se nedotknul a dotyčný si tedy zásah nepočítal. Stejně tak byly případy, kdy si hrál bojovník na baseballového hráče a kameny letící jeho směrem odpalovat svojí zbraní jako míčky. Takovéto vnímání těchto zásahů velice negativně ovlivňuje požitek ze hry nejen samotným jedincům, ale hlavně ostatním, kteří to vidí. A jsou další příklady podobného pojetí kamenů a jejich zásahů. Proto jsme zvolili razantní cestu a to, že zásah kamenem do jakékoliv části těla a nesené (používané) výstroje je platný zásah. A to hlavně, aby se zbraně nepoužívaly k vykrývání zásahu kamenem.
   Proto tedy připomínám, že platné zásahy si uznává sám zasažený, který si také počítá životy. Mějte ale na paměti, že by se vše mělo uznávat s mírou, že se jedná o hru a o zábavu a že na prvním místě není hlavně za každou cenu vyhrát, ale zúčastnit se, užít si akci a nekazit akci ostatním.
   Přeci jen si musíme přiznat, že v této hře nelze vše na přímo srovnávat s realitou. Lze z ní vycházet, ale vše je pak stejně upraveno pro potřeby hry.

   Na rozdíl od kamene lze šíp vykrýt štítem a nebo zbraní. Nedoporučujeme však srážet zbraní šípy přímo za letu (myšleno sekat po nich ve vzduchu), protože může dojít zbytečně ke zranění. Šípy takto zasažené se často lámou a takto zlomený letící šíp se pak může někam reálně zabodnout 🙁 stejně tak nemají lučištníci samotní rádi, když někdo používá tuto techniku ke zneškodňování šípů, protože se ony šípy ničí 🙁 tak prosíme dělejte vše s rozumem a hlavně s ohledem na ostatní – nezapomeňte, že je to pouze a jenom hra a zábava a ne reálný boj:)

   Snad tato odpověď stačí 🙂

   • Noční Drak says:

    Stačí 🙂 Ne že bych měl v plánu srážet šípy za letu, ale zajímá mě, jestli je to možný. Nejsem dobrej šermíř a vím, že trefit letící šíp bych nezvlád ani náhodou – to by člověk musel bejt samuraj, aby to dokázal.

    • Dub says:

     Zdravím 🙂

     Tak jen tak pro zajímavost – dřevárnické šípa lze srážet za letu a dokonce i chytat do ruky 🙂 a to člověk nemusí být ani ten samuraj 🙂 třeba se to během Helmáče naučíš…

 2. Radovan says:

  Zdravím,

  jaká je maximální délka sečné zbraně, aby byla souzena jako dýka (toto se nejspíše týká pouze turnajů, ale nikde jsem to v pravidlech nenašel)?

  Díky za odpověď!

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   V našich „pravidlech pro bitvu“ v sekci o zbraních nerozlišujeme pro potřeby akce Helmáč jednotlivé druhy jednoručních zbraní do délky 90 cm nějak podrobně. Je to pro zmenšení obsahu pravidel a pro zjednodušení kombinačního systému zbraní.

   To, že máme v pravidlech napsanou jen kategorii jednoručních zbraní do 90 cm neznamená, že nemůžou být i kratší zbraně tohoto typu. Ba naopak to přesně znamená, že lze mít jakkoliv dlouhou jednoruční sečnou zbraň do maximální délky 90 cm. Doporučujeme 30 cm jako minimální rozměr zbraně, který se dá ještě v dřevárnických pravidlech považovat za použitelný a v rámci možností hlavně bezpečný při zapojení do přímé bitvy. Samozřejmě lze mít i kratší, pokud to majiteli vyhovuje.

   Když nakoukneme do jiných pravidel dřevárnických akcí a zapojíme všeobecně uznávané délkové kategorie, tak by se dalo použít např. rozdělení jednoručních sečných zbraní takto:
   – Jednoruční sečná zbraň do 90 cm (meč, šavle, sekera, palice, palcát…)
   – Jednoruční sečná zbraň do 60 cm (tesák, sekera, palcát…)
   – Jednoruční sečná zbraň do 40 cm (dýky…)
   – Doporučený minimální délka jednoruční zbraně je 30 cm

   A pakliže je tento dotaz směřován přímo k jednomu z turnajů – „Souboj na dýky“, tak jsou pro účastníky turnaje připraveny speciální dýky na zapůjčení právě přímo pro potřeby turnaje samotného.

   Doufám, že jsem odpověděl dostatečně

   Děkujeme za dotaz a těšíme se na viděnou

 3. Freak says:

  Zdravím, měl bych malý dotázek.

  Máte povolené vrhací oštěpy, ale mohou být i vrhací dýky? nebo cokoli vrhacího kromě oštěpů je zakázáno?
  Díky za odpověď

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   Na akci máme povolené hlavně vrhací kopí z toho důvodu, že jako jediné vrhací zbraně jsou zaznamenány v případě zásahu…jsou dostatečně velká, přiměřeně těžká a pádná – takže zásah zaregistruje každý…

   Jiné vrhací zbraně jsou spíše hlavně pak na schválení a posouzení na místě dle toho, jaké povahy jsou (velikost, váha…), aby od nich byly jasné a zřetelně rozpoznatelné zásahy a nedocházelo zbytečně k hádkám atd.

   Zdraví ORGové 🙂

 4. Lainadan says:

  Ještě jeden dotaz, u, např. seker, se počítá nejdelší naměřitelný rozměr? 😉 Jen, že třeba kvůli délce sekery(hlavy) by od její špice byl rozměr asi větší, než topora, i když by to na délce nepřidalo a nebylo úmyslné, což by asi muselo vést ke zkracování topor, tak jen, jak se na tohle vlastně pohlíží 😉 Nepočítám sekeru, které trčí špice ostří na dvacet cenťáků nad konec topora ;)Díky moc za odpověď 😉

  • Dub says:

   Zdravím a děkujeme za doplňující dotaz ohledně upřesňujících informací, které jsou již doplněny do pravidel.

   Ano je tomu tak:
   „u seker, kladiv a palic se měří rozměr úhlopříčkou mezi koncem topora a nejvzdálenějším bodem ostří sekery nebo dopadové plochy palice či kladiva na kolmici směrem od topora“

 5. Lainadan says:

  Ahoj, jen doplňující dotaz, u těch vrhacích oštěpů je asi třeba, aby byly vyměkčené po celé délce, že? 😉 Jen pro jistotu 🙂
  Díky za odpověď 🙂

  • Dub says:

   Zdravím 🙂

   Děkujeme za dotaz a zároveň i upozornění na doplnění chybějící informace.

   Ano je tomu tak. U vrhacích zbraní požadujeme, aby byly kompletně měkčené (tzn. u vrhacích oštěpů po celé délce). Tato informace je již doplněna do pravidel.

   • Zurren says:

    Jen technická k oštěpům, za předpokladu měkčení po celé délce mohou mít tvrdé jádro?
    Také by mě zajímalo jestli se imunita plátových zbrojí vztahuje pouze na uvedené šípy nebo i na oštěpy.
    Při „jezdeckém“ držení štítu bych oštěp nesl pravděpodobně v ruce se štítem, v případě zásahu protivníka do tohoto oštěpu je to bráno jako zásah(nepovolená kombinace, tudíž nesená zbraň) nebo nikoliv?
    Předem děkuji za odpověď.

    • Dub says:

     Zdravím 🙂
     Děkujeme za technicky upřesňující dotazy. Již jsou doplněny v pravidlech.

     VRHACÍ OŠTĚPY – měly by mít tvrdé jádro a musí být obalený po celé jeho délce – doporučujeme jako jádro použít maximálně dřevěnou násadu na koště a nebo nejlépe plastovou vodařskou PPR trubku, která je pružnější.

     Místa kryté plátovou zbrojí mají imunitu na zásahy od projektilů se střelných zbraní (šípy, šipky) a také od vrhacích zbraní.

     Držení vrhacího oštěpu v ruce, ve které zároveň držím štít, je povolené a běžně užívané. Jestliže dostanu zásah do mnou drženého vrhacího kopí, tak si to jako platný zásah nepočítám (ostatně jako u jakéhokoliv zásahu do zbraně, kterou držím v ruce). O nepovolenou kombinaci se v tomto případě nejedná, protože vrhací oštěp není zbraň pro boj na blízko (může se jenom vrhat, ale lze se jím bránit). Stejně se nahlíží na šípy a šipky, které se nemohou vrhat, ale jen střílet z luku nebo kuše.
     Pakliže je však vrhací oštěp nesený například na zádech (to stejné platí pro toulec se šípy nebo šipkami, nebo jiné zbraně v pochvách a nebo třeba štít), zásah do něj se započítává jako platný.

     Snad tato odpověď stačí. V případě nejasností se klidně znovu ptejte 🙂

 6. Jane says:

  Pravidla jsem si četla, ale slyšela jsem i jinou informaci, tak jsem se pro jistotu ještě zeptala, abych v tom měla jasno.
  Děkuji za odpověď 🙂

  • Dub says:

   Samozřejmě je lepší se zeptat, než žít s vědomím nějaké iluze 🙂

   Dlouho jsme řešili právě jak vyřešit problém toho, že někdo nechce aby si někdo půjčoval jeho šípy v průběhu bojů atd…a nakonec jsme dospěli k rozhodnutí vypsanému v pravidlech 🙂 snad to bud vyhovovat všem 🙂 v bojích v terénu si prostě používá každý jen svoje šípy, ale v bitvě na hradbě, aby byl boj intenzivní je třeba aby šípy lítaly z jedné strany na druhou atd. tak snad bude naštvaných minimum 🙂

 7. Jane says:

  Mohou se při bitvě používat šípy ostatních účastníků?

  • Dub says:

   Občas by mě zajímalo, zda si vůbec někdo čte pravidla a vůbec informace vypsané zde na webu 😀 Tato informace je totiž v pravidlech vypsána. Není sice úplně bijící do očí, ale nelze tak vypsat 100% informací…ale abyste neřekli, tak pro ni uděláme speciální řádek 🙂

   -> 2,5) ZBRANĚ NA DÁLKU
   „LUK/KUŠE“
   „V bojích mimo hradbu (v terénu) můžete používat pouze svoji munici. Při hradebním dobývání lze používat i cizí munici za předpokladu, že si do tohoto boje vezmete i svoji munici, aby ji mohli používat ostatní.“

 8. Racek says:

  Mám dotaz ke štítům. Musí štít mít max. 60 cm bez jakékoliv tolerance, nebo se cca o 1 nebo 2 cm větši do hry vpouštějí? Můj má totiž v úhlopříčce 59 cm bez měkčení a nevím, jestli 5mm silná měkčící vrstva z karimatky stačí. Vadí když bude štít cca o ty 2 cm větší, nebo to problém nebude? Já jenom abych věděl, jestli tu překližku musím ještě trochu oříznout.

  • Dub says:

   Ahoj 🙂
   Štíty, které mají rozměry větší než 60 cm do hry vpouštíme, akorát již takové štíty spadají do kategorie Veteránských zbraní (viz. Bitva – pravidla) a jsou při používání opatřeny postihem -1 život a zároveň se s nimi nesmí bojovat přímo na hradbě, náběhu a nebo žebříku…už pak jen na zemi pod hradbou a nebo v bráně nebo v tunelu…

   Ale to jak tolerantní budou zrovna mistři zbrojíři schvalující zbraně lze těžko odhadnout…

   Takže výsledkem pro tebe tedy může být, že když ten štít bude větší jak těch 60 cm, tak do hry vpuštěn bude. O to se bát nemusíš…akorát dostane příslušnou zbraňovou kategorii 🙂

   Snad tato odpověď stačí 🙂

 9. Šaman says:

  Ahoj, chápu to správně tak, že běžné štíty neprochází a je potřeba speciálně vyměkčené „bazéky“? Mám malý kulatý štít s hranami obalenými měkkou kůží (nikoliv surovkou) a prošel zatím všude, i na dětském táboře. Ale jestli se bude striktně hlídat měkčení hran štítů, tak do asi brát ani nebudu…

  • Dub says:

   Běžné štíty s vyměkčenou hranou právě procházejí (jako vyměkčení není třeba mít štít ve stylu „BAZÉN“ – jak popisuješ). Hlavní důvod pro takové požadavky je mimoúrovňový boj na hradbě, který se svojí povahou dosti liší od boje na rovné zemi. Na hradbě se totiž zcela běžně stane to, že někdo leze nahoru po žebříku a při boji dostane třeba zásah hranou štítu od hráče bránícího hradbu a v tuto chvíli dosti pomáhá ono vyměkčení. Takže pokud si myslíš, že tvůj štít nemá dostatečné vyměkčení, aby když někoho nedopatřením zasáhneš například do hlavy, a způsobilo by mu to větší zranění (protože je to jako kdyby dostal přímo dřevem atd.) tak ho asi radši neber…toto je ale hlavně kvůli boji na hradbě…v terénu na zemi nebo na turnajích to zas takový problém není (jak uvádíš i příklad toho, že jinde s tím problém nemají), takže když si ho pak třeba nevezmeš na hradbu a do pole ano, tak by to mohlo být ok 🙂

 10. Lukáš Zezulka says:

  Je možné mít kombinaci zbraní sečná(meč) + bodná(kopí) + standartní štít ?
  A lze v průběhu dne/boje měnit kombinace zbraní ?

  • Dub says:

   Nejprve odpovím na druhou část otázky.
   V průběhu dne/bitevního střetnutí/boje lze měnit zbraně dle libosti (zbraň se může třeba zlomit, chcete si zabojovat s něčím jiným atd…).

   A co se týče povolených kombinací…tak tím je myšleno to, že se to vztahuje na to, čím v danou chvíli bojujete…pokud nemáte tři ruce, tak asi těžko zvládnete bojovat zároveň s mečem (jednoruční zbraní na blízko), s kopím (jednoruční nebo obouruční bodnou zbraní) a štítem (standardním) najednou 🙂 a v tom to spočívá (počítáme s tím, že účastníci nebudou mít více jak 2 ruce, ale vícerukým se taky samozřejmě nebráníme)…u sebe můžete mít libovolné množství zbraní…co unesete, můžete mít při sobě (nebo někde bokem – třeba u místa oživování…)…to jak vás to bude nebo nebude omezovat je jen na vás 🙂 ale je vždy potřeba dodržet povolené kombinace !!! tzn. jednoruční zbraň + štít…jednoruční kopí + štít…atd…bohužel nemáme v pravidlech uvedenou povolenou kombinaci jednoruční zbraň na blízko + jednoruční kopí (špatně se s tím bojuje a bojovníci s touto kombinací si spíš sami ublížili)
   snad tato odpověď stačí 🙂

   • Lukáš Zezulka says:

    Jo, díky špatně jsem to pochopil 😀
    Byl by problém s dřívějším odjezdem (něco po 12)? máme v plánu jet, ale nejsme úplně zblízka…¨
    A pokud jsem správně pochopil pravidla(což jak se ukázalo není jisté :D)tak je lepší nemít na štítu puklici ?

    • Dub says:

     nic se neděje…od toho tu jsem, abych odpovídal na dotazy, pokud je něco nejasného – je klidně možné, že je špatná a k nepochopení naše formulace pravidel…
     v jakém smyslu je myšleno, že musíte odjet dříve…třeba už ve 12h (nejspíše v neděli)…odjet si můžete kdy chcete 🙂 nejsme koncentrační tábor nebo vězení 🙂

     A co se týče puklic na štítu, tak s tím problém není (primárně je zakázáno nabýhat štítem do soupeře atd., takže to problém není) a pokud ona puklice bude připevněna tak, aby neměla žádné trčící, špičaté nebo ostré hrany a nýty (nebo šrouby,…), tak je to ok – v první řadě prostě klademe důraz na bezpečnost…samozřejmě se jedná o bitvu a o boj, ale pořád je to hra a všichni si chceme hrát a ne se mrzačit 😉 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.