Příběh

TOTO JE PŘÍBĚH PRO ROČNÍK 2020

Helmáč 2020: Brody Želíze

III. věk
rok 3019

 Sauron znovu povstal v celé své moci a svolal všechna vojska do války, která se později nazývala jako Válka o Prsten. Na Sauronovu stranu se přidal i Saruman, který zradil lid Západu v honbě za mocí Prstenu. Přestože šarvátky probíhaly již od podzimu minulého roku, tak ke střetnutí vojsk stále nedošlo. 

 Jako první do boje vyšel Saruman, který chce porazit Rohan a od západu vytáhnout na Gondor, aby měl větší šanci získat Prsten moci pro sebe. Sauron jeho počínání sledoval trochu s pobavením a trochu s obavami. O Sarumana v Gondoru nestojí, ale potřebuje, aby zdržel či zničil Rohan. 

 V Meduseldu král Théoden naslouchal Grímovi, zvanému Červivec, a všechny zprávy o Sarumanově zradě nechal bez odezvy. Ostatní ale věděli, že situace je vážná. 

 Králův syn, Théodred, těmto znepokojivým zprávám sluchu dopřál.  Když dorazila naléhává žádost ze Západní marky o pomoc, jelikož Saruman svolal celé své vojsko, tak se vydal se všemi svými muži bránit Rohan a povolal i Východní marku. Pouze vojsko Královské země nebylo povoláno, protože to se zpovídalo pouze králi.

 V Rohanské bráně, na západním břehu Želíze a v Železném pasu se doteď činili jen zvědi. Nyní nastala chvíle využít informace, které zvědové získali.

 Pevnosti při brodech přes Želíz se narychlo připravovaly na obranu brodů před Sarumanovým vojskem. Theodred však vytáhl s vojskem na výpad na Vrchovinu a na přepady táhnoucího vojska na západní břehu Želíze.

 Saruman nezahálí a naopak, na východní břeh Želíze, vyslal malé přepadové oddíly, které mají zasahovat hluboko do týlu Rohanských. 

 Je jasné, že první velké bitvy Války o Prsten se odehrají na Brodech přes Želíz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.