Příběh

TOTO JE PŘÍBĚH PRO ROČNÍK 2017, KTERÝ VOLNĚ NAVAZUJE NA UDÁLOSTI A POTYČKY Z Helmáče 2016.

Helmáč 2017: Bitva o Umbar

Sauron padl a zlo, které ohrožovalo Středozem po dva věky, již není více. Ještě však není čas překovat meče v pluhy, protože s Gondorem znovuzrozeným, s Gondorem vítězným, začne dobývání dávno ztracených území.

První roky po pádu Saurona musel Gondor zahájit tažení na vyčištění Ithilienu od skřetů. Dále bylo třeba upevnit vládu a vytáhnout i dále na východ, zabezpečit hranice. Ale všichni vědí, že jakmile bude východ zajištěn, tak se zrak celého Gondoru obrátí na jih. Blízký Harad byl kdysi Gondorskou državou, Gondorské hranice sahaly až za Umbar.

K projednání hrozby se strany Gondoru se sešli kapitáni Umbaru a probrali jejich možnosti. Jejich loďstvo utrpělo v bitvě o Gondor strašlivé rány, ale lze vybudovat nové. Hlavní otázkou však bylo, jestli čekat, než udeří Gondor nebo jestli neprovést preventivní útok, vyplenit pobřeží a přinutit Gondor k předčasnému tažení, s jehož neúspěchem se dá oddálit či úplně zabránit porobení Umbaru.

Bylo nakonec dohodnuto, že Umbar podnikne smělý a nečekaný útok na Dol Amroth a celé jeho okolí. S vojskem na východě tam bude jen malá posádka. Vyplenit okolí nebude problém a možná se podaří dobýt a vypálit celý Dol Amroth.

Dol Amroth je centrem Belfalasu s bohatým obchodem, kterému vládne kníže Imrahil, velitel Minas Tirith při obležení města ve Válce o Prsten. Na zimu se sem však vrací i Rohanská jízda. Oficiálním důvodem je, aby si odpočali při východních tažením, ale neoficiálním, avšak veřejně známým důvodem je, že králi Éomerovi se zalíbila Imrahilova dcera Lothiíriel a očekávají se zásnuby.

Ve městě se začala znovuvytvářet i elfí diaspora, která chystá obnovu nedalekého elfího přístavu Edhellond. K překvapení mnohých sem však doputovali i trpaslíci při své honbě za mithrilem, který byl nalezen v nedalekých horách.

Umbar tedy vybudoval nové loďstvo a vypravil se vyplenit Dol Amroth. Vyslancům se za přislíbenou kořist podařilo dojednat na pomoc skřety, divoké barbarské Dunedlingy a spřátelené Harady.

Celé pobřeží vzplane…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.