Monthly Archives: Srpen 2018

Poděkování – Helmáč 2018

Zdravím 🙂 Helmáč 2018 je za námi. Ať žije Helmáč 2019, na který již teď probíhají přípravy. Rád bych poděkoval touto formou hlavně všem organizátorům, kteří s vypětím všech svých fyzických i psychických sil připravovali letošní ročník Helmáče. A to jak před akcí, tak hlavně v průběhu akce samotné, protože to bylo velice náročné. Další obrovské díky patří osazenstvu naší… (more…)